Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Procuring Infrastructure Public-Private Partnerships

Contributors in Poland

Listed below are those participants who agreed to be acknowledged by Procuring Infrastructure Public-Private Partnerships.Mateusz Brzeziński

Pałysa Małgorzata
Departament Promocji Gospodarczej/Economic Promotion Department Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości/Polish Agency for Enterprise Development

Tel: 48 22 432 86 45
malgorzata_palysa@parp.gov.pl

Aleksandra Wolska
Departament Promocji Gospodarczej/Economic Promotion Department Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości/Polish Agency for Enterprise Development


Wojciech Merkwa
Jara Drapala & Partners

Tel: (+48) 22 246 00 30
wojciech.merkwa@jara-law.pl

Magdalena Falkowska
Kancelaria Adwokacka Magdalena Falkowska

Tel: 607 09 03 82
magdafalkowska@gmail.com

Sebastian Pietrzyk
Pietrzyk Wójtowicz Dubicki Law Office

Tel: +48 22 646 22 80
sebastian.pietrzyk@pwdadwokaci.com

Maciej Lubiszewski
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Tel: + 48 601 481 117
m.lubiszewski@uwm.edu.pl

Maciej Kazimierz Ślifirczyk
University of Warsaw - School of Law

Tel: 22 55 24365
m.slifirczyk@wpia.uw.edu.pl

Mirella Lechna
Wardynski & Partners

Tel: +48 22 437 82 00

Aneta Wala
Wierzbowski Eversheds

aneta.wala@eversheds.pl

Tomasz Zalewski
Wierzbowski Eversheds

Tel: 48 22 50 50 796
tomasz.zalewski@eversheds.pl